България

Разположена в сърцето на Балканския полуостров, България се гордее със своята древна и богата история. Траки, елини, римляни, византийци, славяни и българи са обитавали тези земи, оставяйки след себе си паметници и обогатявайки съкровищницата на световната култура.

Население
България заема 111 000 км2 и има население от около 8 милиона. Столицата на България е София. Страната се разделя на две части от Стара планина и граници с Черно море на изток, Румъния на север, Турция и Гърция на юг и Сърбия и Черна гора и Македония на запад.
Климат
По-голямата част от България има континентален климат със студена зима и горещо лято. Като цяло, климатът е по-суров от този на други Европейски части на същата географска ширина и средните годишни температури са по-високи от тези на съседните страни.
Език
Официален език е българският, който се говори от около 90% от населението. Турският е езикът на най-голямата малцинствена група.

Образование
Около 99% процента от българското население е грамотно. Образованието е безплатно и задължително за деца от 6 до 16 години и около 85% от тази възрастова група ходят на училище. Образованието е разделено на няколко степени: начално – 4 години, основно – 4 години и средно – 4-5 години, в зависимост от вида училище. Около 30% от учениците продължават образованието си в колежи и университети. 

www.hotel-in-bulgaria.com   Информация за хотелите в България